Van offerte tot oplevering

Bouwen is een complex gegeven, waarbij een heel netwerk van activiteiten naadloos in elkaar moet passen om uiteindelijk een perfect afgewerkt gebouw op te leveren. Het bouwtraject kan in verschillende fasen worden opgedeeld.

De offerte

Wanneer u of uw architect ons een bouwdossier voorlegt, laten wij u na een korte analyse dadelijk weten of wij voor u iets zouden kunnen betekenen. Na ontvangst van een volledig aanbestedingsdossier kunnen wij u doorgaans binnen de drie weken een gedetailleerde prijsofferte bezorgen.

Het contract

Voor onze aannemingsprojecten stellen wij een contract voor, aangepast aan de specifieke vereisten van uw project. Een solide aannemingsovereenkomst waarin transparante afspraken zijn opgenomen, is volgens ons de basis van een succesvolle en aangename samenwerking.

De planning

De startdatum van uw project wordt vastgelegd bij de ondertekening van de aannemingsovereenkomst. De planningen van al onze projecten zijn met elkaar verbonden en worden continu aan de omstandigheden op de bouwplaats aangepast.

De uitvoering

Onze zorgvuldige planning en ervaring zorgen ervoor dat wij de afwikkeling van uw project als een doorlopend geheel afwerken, waarbij de ene bouwfase naadloos in de andere overloopt. Tijdens wekelijkse vergaderingen wordt u of uw architect op de hoogte gehouden van de stand van zaken op de bouwplaats. Daarnaast blijven wij uiteraard ten allen tijde direct beschikbaar voor feedback of bijsturing.

De oplevering en nazorg

Nadat uw bouwproject volledig is afgerond, worden tijdens een voorlopige oplevering alle voorziene werken aan de gerealiseerde toestand getoetst. Doorgaans 6 maanden tot een jaar na de voorlopige oplevering vindt dan de definitieve oplevering plaats. Na het beëindigen van onze opdracht verdwijnen wij niet in het niets. Wij blijven steeds beschikbaar voor verdere nazorg.

Contact

Tel  :  014/71.03.50
Fax  :  014/71.03.50
GSM  :  0474/586892
Email  :  info@abkeersmaekers.be